Plantør Jørgensens Mindelegat

Plantør Jørgensens Mindelegat

Trængende arbejdere eller deres familier i de i Tingskoven pr. Bonderup omliggende kommuner (Haverslev-Bejstrup, Ø. Svenstrup og Lerup-Tranum).
Yderligere oplysninger: Legatstifterens datter og dennes ægtefælle har dog fortrinsret sålænge disse er i live m.v.
Legatet kan kun søges af personer, der opfylder bopælskriteriet.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar