Politimester i Aalborg C. L. Bach’s og hustru Ida Bach’s Legat til hjælp for syge bosatte i Aalborg Politikreds

Politimester i Aalborg C. L. Bach´s og hustru Ida Bach´s Legat til hjælp for syge bosatte i Aalborg Politikreds

Sukkersygepatienter subsidiær, patienter lidende af andre kroniske sygdomme bosatte i Aalborg politikreds.
Yderligere oplysninger: Trang skal ikke være betingelse for at kunne oppebære legat, og legat skal kunne
tildeles en patient flere år i træk. Sukkersygepatienter, som er og som i over tre år har været tjenestegørende i Aalborg Politi, og børn af sådanne skulle under i øvrigt lige forhold være fortrinsberettigede til at komme i betragtning til legatnydere - også her forudsat bopæl i Aalborg Politikreds. For den muligheds skyld, at sukkersyge engang i fremtiden skulle blive helbredelige således, at trangen til hjælp for sukkersygepatienter skulle blive væsentlig mindre end nu, eller hvis et utilstrækkelig antal ansøgere måtte melde sig, skal
patienter lidende af tuberkulose eller andre kroniske sygdomme på samme måde som
under samme vilkår som sukkersygepatienter komme i betragtning som legatnydere, ligeledes med fortrinsret for patienter, som er og i over 3 år har været tjenestegørende i Aalborg Politi eller børn af sådanne.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar