Politimester i Aalborg C.L. Bachs og hustru Ida Bachs Legat til hjælp for syge bosatte i Aalborg Kommune

Politimester i Aalborg C.L. Bachs og hustru Ida Bachs Legat til hjælp for syge bosatte i Aalborg Kommune

Legatet kan uddeles til værdige i Aalborg kommune bosatte sukkersygepatienter i portioner, hvis størrelse fastsættes af legatets bestyrelse i hvert enkelt tilfælde. Trang er ikke en betingelse for at kunne oppebære legatet, og det kan tildeles en patient flere år i træk. Sukkersygepatienter, som er og som i over tre år har været tjenestgørende i Nordjyllands Politi, og børn af sådanne, er under i øvrigt lige forhold fortrinsberettigede til at komme i betragtning som legatnydere - også her forudsat bopæl i Aalborg kommune. Ansøgning skal indeholde fornødne lægeligt dokumenterede oplysninger om sygdommen. Ansøgningsskema rekvireres ved telefonisk henvendelse til politigården tlf. 96 30 14 45 og sendes til nedenstående adresset mærket ´Legat´.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar