Poul og Käthe Wullf Flautaus Familielegat

Poul og Käthe Wullf Flautaus Familielegat

Støtter legatstifterens husbestyrerinde. Støtter fortrinsvis efterkommere af stifteren og hustru med hjælp til videre uddannelse, etablering af forretning, afhjælpning af trang. Ansøgningsskema kan rekvireres mod fremsendelse af frankeret svarkuvert.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar