Poul Søndergaards og hustru’s Legat

Poul Søndergaards og hustru´s Legat

Uddeling til ældre trængende og til dygtige og flittige unge under uddannelse hjemmehørende i Odense kommune.
Yderligere oplysninger: Ledige legatportioner annonceres i Fyens Stiftstidende - sidste onsdag i oktober
måned.
Ansøgningsskema fremsendes efter annoncering mod frankeret svarkuvert.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar