Præsteenkefonden

Præsteenkefonden

Formål er at yde økonomisk tilskud til boligudgifter for mindrebemidlede enker eller enkemænd efter præster i den evangelisk-lutherske folkekirke i Danmark. Uddelingen kan endvidere ske til mindrebemidlede børn (under 21 år eller under uddannelse) af ovennævnte præster afgået ved døden - eller præsters fraseparerede eller fraskilte ægtefæller. Ved boligudgifter forstås modtagerens udgifter i bred forstand, uanset om der er tale om leje-, andels- eller ejerbolig. Legatportionerne uddeles to gange årligt, og kan udgøre op til 10.000 kroner. Legatet opslås på Præsteforeningens hjemmeside og i Præsteforeningens Blad.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar