Preben Hansens Legat til minde om Hans forældre Hotelejer Th. Hansen og hustru Kathe Hansen

Preben Hansens Legat til minde om Hans forældre Hotelejer Th. Hansen og hustru Kathe Hansen

Uddeling af understøttelser til veltjente højere og lavere ansatte indenfor hotel- og restaurationsbranchen i Danmark, som varigt eller for kortere eller længere tid på grund af invaliditet, sygdom eller alder forhindres i at udøve deres virke. Det er en forudsætning for at nyde hjælp af legatet, at modtageren i lang årrække har virket samme sted indenfor branchen.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar