Privatlærerforeningens Understøttelsesfond

Privatlærerforeningens Understøttelsesfond

Understøttelse af medlemmer af Privatskolens fagordnede Lærerforening.
Yderligere oplysninger: Renterne af fondens kapital skal hvert år anvendes til understøttelser efter bestyrelsens bestemmelse til nuværende eller forhenværende medlemmer af ´Privatskolens fagordnede Lærerforening´ og disses eventuelle enker. Er der blandt ansøgerne ingen nuværende eller forhenværende medlemmer af ´Privatskolens
fagordnede Lærerforening´ eller enker efter disse, skal renterne anvendes til understøttelse efter bestyrelsens bestemmelse for lærere og lærerinder, som er medlemmer af de lærerforeninger, der er repræsenteret i bestyrelsen. Understøttelse kan også gives til enker efter medlemmer af en af disse lærerforeninger, hvis der ikke blandt ansøgerne er nuværende eller forhenværende
medlemmer af ´Privatskolens fagordnede Lærerforening´ eller enker efter disse. Ansøgningsfrist annonceres i ¯Folkeskolen® og ¯Gymnasieskolen®.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar