Prof. dr. phil. Verner Dahlerups Boglegat

Prof. dr. phil. Verner Dahlerups Boglegat

Til køb af bøger til studerende.
Yderligere oplysninger: Legatet uddeles til køb af bøger til studerende ved Københavns Universitet, der agter at tage magisterkonferens i nordisk filologi/nordisk litteratur eller skoleembedseksamen med dansk som hovedfag. Ansøgning bilægges fortegnelse med priser over de ønskede bøger.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar