Professor Dr. Med. A. C. Grønbechs Legat for medicinske studerende

Professor Dr. Med. A. C. Grønbechs Legat for medicinske studerende

Se Københavns Universitets Fælleslegat. Vedr. ansøgningsfrist for studerende fra Århus Universitet bekendtgøres i Information og Debat. Legatet fordeles mellem medicinstuderende ved Århus Universitet og Københavns Universitet. Søges på nedenstående adresse eller på: Århus Universitet, SU-kontoret, Universitetsparken, Frederik Nielsensvej 5, 8000 Aarhus C.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar