Professor Hakon Lunds og Lektor Hans Rasmussen og hustru Anne E A Rasmussens Legat til fordel for Kemistuderende ved Aarhus Universitet.

Professor Hakon Lunds og Lektor Hans Rasmussen og hustru Anne E A Rasmussens Legat til fordel for Kemistuderende ved Aarhus Universitet.

Legatets midler skal anvendes til gavn for de kemistuderende ved Aarhus Universitet, fortrinsvis til hjælp til gennemførelse af studierejser og kortere og længere ophold i udlandet.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar