Professor J. Aug. P. Lunds Legat

Professor J. Aug. P. Lunds Legat

Støtte til teologistuderende ved Århus Universitet (Ansøgning til studenternævnet jvf. opslag) og til fordel for Herlufsholm skole, fortrinsvis til hele eller delvise fripladser for disciple på skolen. Kun teologistuderende ved Århus Universitet kan søge legatet. Der uddeles årligt ca. 140.000 kr.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar