Programkomiteen for Strategiske Vækstteknologier

Programkomiteen for Strategiske Vækstteknologier

Programkomiteen for Strategiske Vækstteknologier er en del af Det Strategiske Forskningsråd, der omfatter en bestyrelse og et mindre antal programkomiteer. I øjeblikket har komiteen ansvar for udmøntning af midler til forskning i Nanoteknologi, Bioteknologi og Informations- og Kommunikationsteknologi og Intelligente Samfundsløsninger. Der lægges vægt på stor relevans, effekt/nytteværdi og et højt forskningsmæssigt niveau. Herudover lægges bl.a. vægt på, at forskningen gennemføres i et integreret samspil mellem offentlig og privat forskning og på medfinansiering. Se yderligere oplysninger på hjemmeside.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar