Proprietær af Dyrehaugegaard P Holm og hustrus Legat

Proprietær af Dyrehaugegaard P Holm og hustrus Legat

Kan uddeles til elever, hvis forældre har eller har haft bopæl på Fyn eller de omliggende øer. Elever, hvis forældre har eller har haft bopæl i Nyborg Købstad,
Vinding Herred eller Svindinge F sogn har dog fortrinsret til legatet.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar