Proprietær F. A. Hansen og hustru Lucy Hansen, født Fynboe’s Familielegat

Proprietær F. A. Hansen og hustru Lucy Hansen, født Fynboe´s Familielegat

Yder legater og/eller lån til familiemedlemmer.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar