Provst O. V. Tidemands Legat

Provst O. V. Tidemands Legat

Til fordel for trængende ugifte døtre af landsbypræster i Sjællands Stift og trængende enker efter og døtre af landsbylærere i samme stift samt elever af tidligere Jonstrup Seminarium (Blaagaard Seminarium).

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar