Provst Petersens Stiftelse

Provst Petersens Stiftelse

Formålet er at give støtte til unge under uddannelse. Til unge under uddannelse gives i første omgang støtte til 4-6 lærerstuderende med flid og dygtighed og deltagelse i religionsundervisning som den første betingelse. Børn af skolelærere, bosiddende i det gamle Tønder amt, og derefter børn af skolelærere bosiddende i de gamle Åbenrå, Haderslev og Sønderborg amter har fortrinsret. Dernæst kan støtte gives til studerende på videregående uddannelser, som har været elever på Tønder Gymnasium og HF eller til lærerstuderende fra det gamle Tønder amt. Herefter kan støtte gives til studerende på videregående uddannelser, som er børn af forældre bosiddende i det gamle Tønder amt. Ansøgningsfrist annonceres.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar