Radio- og TV-forhandler Knud Thomsen og Grethe Thomsens Uddannelseslegat, Registreret Fond

Radio- og TV-forhandler Knud Thomsen og Grethe Thomsens Uddannelseslegat, Registreret Fond

Støtte til videreuddannelse af unge under 30 år, fortrinsvis under ophold i udlandet.
Yderligere oplysninger: For at komme i betragtning skal en af følgende 4 kriterier være opfyldt.
Ansøgeren skal være født i Lemvig og uddannet indenfor handel, håndværk industri
eller privat servicevirksomhed.
Eller have modtaget en sådan uddannelse i Lemvig.
Eller på tildelingstidspunktet være beskæftiget i privat virksomhed i Lemvig kommune som ansat eller selvstændig. Indenfor nævnte grupper kan tildeling også ske til personer som løn under orlov fra ansættelse i virksomheder i Lemvig med henblik på færdiggørelse af udviklingsprojekter og lignende med tilknytning til vedkommendes fag, og hvortil der ikke kan opnås virksomheds- eller offentlig støtte.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar