Regionshospitalet Viborgs legat for sygeplejersker

Regionshospitalet Viborgs legat for sygeplejersker

Til ældre sygeplejersker, som har været ansat ved de somatiske afdelinger, Regionshospitalet Viborg. Legatudbetaling foretages efter indstilling af hospitalets overlæger eller oversygeplejersker.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar