Rentier Christian A. Aude og hustru Clara’s Mindelegat til fordel for vanskeligtstillede personer

Rentier Christian A. Aude og hustru Clara´s Mindelegat til fordel for vanskeligtstillede personer

Uddeling af portioner på indtil 500 kr. til værdigt trængende i Haslev kommune.
Yderligere oplysninger: Der ydes støtte til vanskeligt stillede personer, der endnu ikke kan opnå fuld folkepension.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar