Rentier Jørgen Theodor Rasmussens Mindelegat

Rentier Jørgen Theodor Rasmussens Mindelegat

Gives til videregående uddannelse i Danmark. Fortrinsret for ansøgere fra Bjerre- eller Hatting Herreder. Der uddeles årligt ca. 8.000 kr. Frankeret svarkuvert skal vedlægges, hvis ansøgningsskema ønskes tilsendt.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar