Resestipendier för forskning i Afrika

Resestipendier för forskning i Afrika

Rejsestipendier for forskning i Afrika. Forskningen skall beröra utvecklingsproblematiken i Afrika och tonvikten ligger på samhållsvetenskaper och angränsande problemfält (antropologi, historia, ekonomi, kulturgeografi etc.). Kan sökas av forskare knutna till nordiska universitet, högskolor och andra forskningsinstitutioner. Sökande bör ha avlagt akademisk grundexamen (= BA). Der uddeles ca. 750.000 sv. kr. Uddeles slutet av april. De beviljade medlen finns tilgängliga från maj. Ansökningsblankett finns på institutets webbsida.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar