Restauratør Jens Petersen og hustru Øllegaard Petersens Legat for syge og svage af middelstanden i Horsens købstad

Restauratør Jens Petersen og hustru Øllegaard Petersens Legat for syge og svage af middelstanden i Horsens købstad

Renten af legatkapitalen skal tilfalde nærmere beskrevne syge personer over 50 år i Horsens by.
Yderligere oplysninger: Legatet kan søges af hæderlige og værdigt trængende gifte eller ugifte mænd og kvinder af middelstanden i Horsens by, som er fyldt 50 år og som lider af en kronisk sygdom, fortrinsvis kræft, nyresygdom, hjertesygdom, gigt, nervesygdom o.l., men ikke tuberkulose eller sindssygdom, og hvis sygdom er af en sådan beskaffenhed, at den i almindelighed nedsætter modtagerens arbejds- eller erhvervsevne. Legatet kan dog ikke tildeles personer, som oppebærer invalidepension. Ansøgningsfrist er 14 dage efter bekendtgørelse i dagspressen, når en portion er ledig.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar