Revision Nords Fond

Revision Nords Fond

Betrygge eller forbedre kårene for personer, der er eller har været ansat på BDO ScanRevision A/S´ kontorer i Nordjyllands Amt, Århus og Randers Kommuner eller pårørende. Støtte til studierejser og forskningsopgaver indenfor de fagområder, der til enhver tid har interesse for BDO ScanRevision A/S, eksempelvis revision, regnskabsvæsen og skatteret. Der uddeles årligt ca. 25.000 kr.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar