Revisor Elias Feldmann og Hustru Martha Feldmanns Mindelegat

Revisor Elias Feldmann og Hustru Martha Feldmanns Mindelegat

For enlige forsørgere med børn under 14 år, boende i Frederiksborg og Københavns Amter (altså ikke Københavns kommune og Frederiksberg kommune). Legatportioner på 600 kr. Ansøges i august måned. Der uddeles årligt ca. 18.000 kr. Ansøgningsskema kan rekvireres mod indsendelse af en frankeret svarkuvert.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar