Rigshospitalets Jubilæumsfond

Rigshospitalets Jubilæumsfond

Der ydes fortrinsvis kun støtte til kurser, kongresser o.l. med aktiv deltagelse. (abstract fx). Der ydes ikke støtte til formål, der er afviklet før ansøgningsfristens udløb. Der ydes kun i begrænset omfang støtte til lønudgifter i forskningsprojekter. Der ydes ikke støtte til lønudgifter og efteruddannelse Kan kun søges efter opslag og uddeles også kun derefter. Der uddeles årligt ca. 100.000 kr.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar