Ringe Kommunes Trangslegat

Ringe Kommunes Trangslegat

Personer, bosiddende i Ringe Kommune, som af uforskyldte grunde har behov for støtte af legatet, idet bemærkes, at personer fra de tidligere Ringe, Espe og Herringe Kommuner har fortrinsret til at oppebære legatet. Ansøgningsfrist annonceres i lokale aviser.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar