Ringkøbing Kommunes Fælleslegat for værdigt trængende personer med Bopæl i Ringkøbing By

Ringkøbing Kommunes Fælleslegat for værdigt trængende personer med Bopæl i Ringkøbing By

Legatets årlige renteindtægt anvendes til fordel for værdigt trængende med bopæl
i Ringkøbing By.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar