Rosenfeldt Familiefond

Rosenfeldt Familiefond

Eje, bevare og administrere de til fonden overdragne aktiver. Yde økonomisk støtte efter angivne retningslinier og bestyrelsens skøn. Sikring af driften af en del af ejendommene under Rosenfeldt gods, m.m. Endvidere støtte til land- og skovbrugsfaglig forskning primært på Rosenfeldt.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar