S. A. Skaks Fond

S. A. Skaks Fond

At fremme erhvervsmæssige og kulturelle aktiviteter i Ringkøbing amt, fortrinsvis Videbæk kommune. Der ydes legater til: Etablering af nye produkter eller produktmetoder. Til udvikling af nye produktioner eller produktionsmetoder i eksisterende virksomheder. Til kulturelle initiativer og aktiviteter. Erhvervsmæssig efteruddannelse. Endvidere i særlig tilfælde til mennesker, der på grund af ekstraordinære forhold er kommet i trang og kun i det omfang, hvori støtte fra anden side ikke skønnes opnåelig eller må anses for utilstrækkelig.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar