S. C. Van Fonden (tidl. Daloon-Fonden)

S. C. Van Fonden (tidl. Daloon-Fonden)

S. C. Van Fonden yder støtte til: 1.Personer af fortrinsvis kinesisk oprindelse, som er hjemmehørende i, eller midlertidigt opholder sig i Danmark for at gennemføre en videregående uddannelse (dokumenteret indskrivning på Master-, Ph.D. eller lignende niveau). Som personer af kinesisk oprindelse anses også personer født i Danmark eller et østasiatisk land, såfremt en af forældrene er kineser. Det bemærkes, at Fonden ikke kan forventes at støtte merkantile uddannelser eller studieophold med kommercielt sigte. 2.Danske statsborgeres studier i og videnskabelige forbindelser med Kina. Det bemærkes, at Fonden ikke kan forventes at støtte merkantile uddannelser eller studieophold med kommercielt sigte. 3.Formål, der fremmer kendskabet til kinesisk sprog, kunst og kultur i Danmark eller som bidrager til formidling af dansk kultur i Kina. Ansøgningen skal affattes på dansk eller engelsk. Se nærmere oplysninger på hjemmesiden. Ansøgningsskema kan rekvireres på hjemmesiden.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar