S. M. Christensen og Hustru Charlotte Christensens Legat til rekreationsophold for gamle, svagelige personer

S. M. Christensen og Hustru Charlotte Christensens Legat til rekreationsophold for gamle, svagelige personer

Til gamle og svagelige personer. Original lægeattest skal vedlægges ansøgning. Ansøgningsskema rekvireres ved indsendelse af frankeret svarkuvert.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar