Sagfører og vicekonsul I. M. N. Johnsens fond

Sagfører og vicekonsul I. M. N. Johnsens fond

Til personer, der efter behandlingsygehus, hos praktiserende læge eller andetsteds har behov for rekreation.
De pågældende skal fortrinsvis være bosiddende i Fjerritslev, Hanstholm, Morsø, Sydthy, Thisted eller Thyholm kommuner men også personer bosiddende andetsteds her i landet kan komme i betragtning.
Yderligere oplysninger: Ansøgninger skal indeholde udførlige oplysninger om ansøgerens alder, helbredstilstand, økonomiske forhold og anvendelsesformål, og skal være forsynet
med påtegning fra det sociale udvalg samt skatteforvaltningen.
Ansøgningsskema kan rekvireres ved fremsendelse af svarkuvert. Ansøgningsskema skal anvendes.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar