Sagfører og vicekonsul I.M.N. Johnsens Rekreationsfond

Sagfører og vicekonsul I.M.N. Johnsens Rekreationsfond

Til støtte til personer, der efter behandlingsygehus, hos praktiserende læge eller andetsteds har behov for rekreation. De pågældende skal fortrinsvis være bosiddende i Fjerritslev, Hanstholm, Morsø, Sydthy, Thisted eller Thyholm kommuner, men også personer bosiddende andetsteds her i landet kan undtagelsesvis komme i betragtning. Ansøgninger skal indeholde udførlige oplysninger om ansøgers alder, helbredstilstand, økonomiske forhold og anvendelsesformål og skal være forsynet med skatteattest/påtegning fra skatteforvaltningen. Ansøgningsblanket skal bruges. Den kan hentes på hjemmesiden eller rekvireres ved fremsendelse af frankeret svarkuvert. Vedlagte bilag returneres ikke.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar