Sagførergården Selvejende Institution

Sagførergården Selvejende Institution

Hjælp til advokater - fortrinsvis i Advokatsamfundets 1. kreds - eller disses nærmeste pårørende. Hjælp ydes i form legater.
Yderligere oplysninger: Sagførergården er en fond, der har til formål at yde hjælp til advokater eller disses nærmeste pårørende, f.eks. ved langvarig sygdom eller pensionering, samt til efterladte ved advokatens død.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar