Salling Bank’s Idrætsfond, Aktieselskabet Landbobanken i Skive

Salling Bank´s Idrætsfond, Aktieselskabet Landbobanken i Skive

At yde støtte til idrætten i bankens virkekreds, fortrinsvis ved at yde tilskud til unge lederes uddannelse gennem deres klubber, på idrætshøjskoler og lignende.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar