Salling Landboforenings Jubilæumsfond

Salling Landboforenings Jubilæumsfond

Legater gives til følgende formål: 1) Landboprisen tildeles personer, foreninger eller virksomheder, der har taget initiativ til nye produkter eller produktionsformer, som kommer andre til gavn eller har ydet en stor og uegennyttig indsats for fællesskabet eller har gjort en stor indsats for landbokulturen. 2) Rejselegatet ydes til unge landmænds praktiske og/eller teoretiske uddannelse i udlandet. Ansøgere skal have tilknytning til Salling Landboforenings naturlige medlemsområde.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar