Savværksejer Jeppe Juhls Legat af 1. september 1962

Savværksejer Jeppe Juhls Legat af 1. september 1962

Til ældre, nuværende eller tidligere medlemmer af Foreningen af Skibs- og Baadebyggere i Danmark, der er blevet ramt af sygdom eller enker efter medlemmer af foreningen, hvis de pågældende er økonomisk vanskeligt stillet. Under i øvrigt lige vilkår har jyske, nuværende eller tidligere medlemmer eller deres enker fortrinsret. Legatportioner à 600 kr. Der uddeles årligt ca. 2.000 kr.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar