Selskabet for Arktisk Forskning og Teknologi

Selskabet for Arktisk Forskning og Teknologi

Legatet kan kun søges af studerende/gæstestuderende ved danske højere læreanstalter, som uddanner sig indenfor områder med relation til arktisk naturvidenskabelig forskning og teknologi. Der uddeles legater i portioner af DKK. 5-10.000,-. Der ydes støtte til: Afgangsprojekter (bachelor, master og Ph.d.), herunder relaterede rejseudgifter i forbindelse med feltarbejde og konferencer. Studieafgifter, studiemateriale mv. i forbindelse med studieophold. Kost og logi i forbindelse med feltarbejde. For nærmere specifikation af legatets præmisser, henvises der til foreningens hjemmeside. Følgende bilag skal vedlægges: Beskrivelse af projekt, detaljeret budget med detaljeret udspecificering af udgiftposter, dokumentation for afholdelse af kursus eller studieophold og desuden gerne vedlagt en anbefaling fra uddannelsesstedet. Legat ansøgning fremsendes i én samlet PDF kompileret fil til e-mail-adressen.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar