Selskabet for Efterslægten af 1786 Efterslægtfonden

Selskabet for Efterslægten af 1786 Efterslægtfonden

Ungdommens undervisning i nyttige kundskaber og til gavnlig oplysnings udbredelse blandt menige mand.
Yderligere oplysninger: Fondens navn er Selskabet for Efterslægten af 4. marts 1786 (Efterslægtfonden). Legatet kan søges af unge danske, der har et velpåbegyndt studium ved en højere læreanstalt. Når der er ledige legatportioner, averteres medio november ansøgningsvilkår for kommende års tildeling. Skemaer fremsendes mod frankeret svarkuvert.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar