Siemens Medarbejderfond

Siemens Medarbejderfond

Ved økonomisk hjælp at understøtte 1. Medarbejdere og tidligere i Siemens A/S, der som følge af invaliditet, alder eller af andre grunde har mistet arbejdsevne og beskæftigelse, 2. Medarbejdere og tidligere medarbejdere i Siemens A/S, der uforskyldt er kommet ud for en øjeblikkelig økonomisk belastning eller for en væsentlig forringelse af deres levestandard, 3. Medarbejdere og tidligere medarbejdere i Siemens A/S, der ønsker at uddanne sig på skoler, læreanstalter, uddannelsescentre, anerkendte kurser eller lignende, eller som ønsker at foretage studierejser, 4. Efterladte ægtefæller eller tidligere medarbejdere i Siemens A/S og børn efter medarbejdere og tidligere medarbejdere i Siemens A/S, der befinder sig i en af ovenstående situationer og 5. Medarbejdere i Siemens A/S, der har udført en særlig fortjenstfuld handling eller indsats uden for vedkommendes normale pligter som medarbejder i selskabet, herunder også en handling uden for vedkommendes virke f.eks. af humanitær art.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar