Silkeborg Maskinfabrik Stiftelse

Silkeborg Maskinfabrik Stiftelse

Drift og vedligeholdelse af ejendommen Solbakkevej 3-5 og 7 Silkeborg indeholdende 14 lejligheder, der fortrinsvis udlejes til veltjente medarbejdere fra Pasilac.
Yderligere oplysninger: Støtten ydes således, at huslejerne kan holdes på et rimeligt niveau.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar