Skal der betales SKAT af legater til studierejser i udlandet?

Du skal ikke betale skat af et studielegat, som du bruger til studierejser i udlandet, Færøerne eller Grønland, så længe du bruger legatet til dækning af sædvanlige udgifter til rejser mellem Danmark og studiestedet og sædvanlige meromkostninger ved opholdet på studiestedet.

Samtidig må legatet ikke overstige følgende satser:

  • For kost og småfornødenheder: 471 kr. pr. døgn. i 2015 (464 kr. i 2014)
  • For logi: 202 kr. pr. døgn. i 2015 (199 kr. i 2014)

Standardsatsen til dækning af omkostninger for kost og småfornødenheder kan kun benyttes i de første 12 måneder af opholdet på studiestedet.

Der er også skattefrihed for den del af legatet, der dækker dokumenterede udgifter til undervisning og anden betaling til studiestedet.

 

Kilde: SKAT Legater og uddelinger fra fonde og foreninger og Tax.dk C.A.6.5.2 Uddannelseslegater mv. 

Legatnet.net tager intet ansvar for ovenstående informationer eller efterfølgende ændringer i skattelovgivningen. Ovenstående har til formål at informere generelt. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt – og i givet fald hvordan – du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT

Skriv kommentar