Skattesagsfonden

Skattesagsfonden

At virke for retssikkerhed i forbindelse med behandling af skatteyderes - herunder selskabers og andre skattesubjekters- skatteansættelser og skatternes opkrævning. Sagsfremstilling og relevant dokumentation skal medsendes ansøgning. Der uddeles årligt ca. 50.000 kr.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar