Skibsfører Lauritz Villiam Dam’s Legat

Skibsfører Lauritz Villiam Dam´s Legat

Støtte til trængende enker eller børn efter redningsmænd.
Yderligere oplysninger: Legatet uddeles fortrinsvis til trængende efterladte, enker eller børn af mænd i
Kongeriget Danmark, der har sat livet til under forsøg på at redde menneskeliv ved skibsforlis. Under særlige omstændigheder kan legatets indtægter, eller en del deraf, uddeles til personer, der er blevet helt eller delvis erhvervsudygtige under forsøg på at redde skibbrudne eller mennesker i havsnød, samt sådannes enker eller efterladte børn. Det er yderst begrænset, hvem der kan
komme i betragtning til dette legat.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar