Skibsfører Marius Jørgensen og hustrus Legat

Skibsfører Marius Jørgensen og hustrus Legat

Kan søges af borgere i Stige, der har betydelige boligudgifter. Legatet uddeler ca. 10.000 kr. i portioner på mindst 1.200 kr. Ansøgningsskemaer fås hos sognets præster og på legatets kontor.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar