Skibsfører Poul Hartmann og hustru Ida Bolette Hartmann, født Mackeprangs Mindelegat oprettet af deres søn

Skibsfører Poul Hartmann og hustru Ida Bolette Hartmann, født Mackeprangs Mindelegat oprettet af deres søn

Trængende enker efter skibsførere i den danske handelsmarine samt sådannes efterladte børn, forsåvidt disse må siges at være værdige og trængende.
Yderligere oplysninger: Legatet er til fordel for værdige og trængende enker efter skibsførere i den danske handelsmarine samt sådannes efterladte børn, forsåvidt disse må siges at være værdige og trængende. Ansøgere, der mener at opfylde betingelserne for at oppebære legatet, bedes sende andragende med udførlige oplysninger om personlige
og økonomiske forhold.
Fondet kan udelukkende søges i tidsrummet 1. januar - 1. februar.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar