Skibsførerne Knud Tellefsen Nielsens og Carl Lauritz Thomsen Christensens Fribolig

Skibsførerne Knud Tellefsen Nielsens og Carl Lauritz Thomsen Christensens Fribolig

Legater til værdige og trængende søfolk og enker efter sådanne.
Yderligere oplysninger: Endvidere modtager ´Prinds Valdemar´ Foreningen støtte. Foreningen har det samme
formål nemlig, at støtte ældre medlemmer af sømandsstanden.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar