Skomagermester Pertin Johanssons Legat

Skomagermester Pertin Johanssons Legat

Til værdigt trængende medlemmer af Amager Skomagermesterforenings alderdomsfond eller disses enker.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar