Skræddermester Hans Møller og hustru Helga Møllers Legat

Skræddermester Hans Møller og hustru Helga Møllers Legat

Til fordel for kronisk syge på Fyn. Slægtninge har fortrinsret.
Yderligere oplysninger: Legatet annonceres i Fyens Stiftstidende - onsdag sidst i juli måned, når der er
ledige portioner.
Ansøgningsskema fremsendes fremsendes efter annoncering mod frankeret svarkuvert.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar